Wim Faasse, directeur en mede-eigenaar Zandhandel Faasse BV – Goes


Wim Faasse, directeur en mede-eigenaar Zandhandel Faasse BV – Goes

“Onze samenwerking verloopt heel positief. Derk denkt mee en gaat er voor 100% voor. Binnen onze club voelt hij bijna als een collega.”

“Het is al ruim acht jaar geleden dat ik Derk Kuipers van Aquadrant benaderde om het Kwaliteitshandboek (ISO-9001) up-to-date te gaan houden. Hij pakte dit toen direct voortvarend op. Vooral voor onze zeehopper heeft Aquadrant de papierenprocessen vertaald naar werkprocedures en actielijsten. Dat biedt dagelijks structuur in de systemen en aan onze mensen. In de jaren daarna heeft hij ons geadviseerd en ondersteund bij diverse certificeringtrajecten o.a. CE –normering en de voorbereiding op audits.  Derk denkt mee met ons bedrijf en heeft richting gegeven aan onze organisatiestructuur. Nu werken we samen aan projecten in het kader van MVO o.a.  door gebruik te maken van de Milieubarometer en het in kaart brengen van onze CO2 footprint.
Zandhandel Faasse B.V. is een familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan 100 jaar in de binnenvaart. Het winnen van zand op zee en het verhandelen, leveren en transporteren zijn de hoofdactiviteiten. Daarnaast is Faasse partner voor baggerwerkzaamheden en het opspuiten van zand. Faasse beheerst de keten van productie tot en met levering aan de klant met oog voor kwaliteit en duurzaamheid.